Hoe werken wij ?


Ons adviesproces bestaat uit vier fasen:


1. Oriëntatiefase

In een vrijblijvend/gratis oriënterend gesprek, kunt u kennis met ons maken en proberen wij een beeld te vormen van uw persoonlijke ( financiële) situatie. Tevens proberen wij ons een beeld te vormen van uw wensen en de mogelijkheden van uw financiële vraagstuk . Indien wij van beide kanten verwachten dat de doelen realiseerbaar zijn en er een klik tussen ons en u is, zullen wij de volgende fase met u ingaan. Tevens zullen wij in het oriëntatiegesprek onze tarieven voor de verschillende (deel)diensten aan u kenbaar maken.


2. Inventarisatiefase

Hierin bespreken we uw wensen en doelstellingen tot in detail en worden alle gegevens verzameld.


3. Analysefase
Hierin berekenen we of de wensen haalbaar zijn en welke alternatieven er eventueel zijn. Op basis van het persoonlijk financieel plan waarin dit vastgelegd wordt, krijgt u bovendien een uitstekend overzicht van uw huidige financiële positie


4. Implementatiefase
Welke maatregelen moeten er genomen worden om de wensen te realiseren?